HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG 

 InDoCareMED đạt các tiêu chuẩn:

 

Tiêu Chuẩn VN 8389-1:2010

 

 

Phiếu Tiếp Nhận Cơ Sở Đủ Điều Kiện sản Xuất TBYT

ISO 9001:2015 Quản Lý Chất Lượng

 

ISO 13485:2016 Quản Lý Chất Lượng TBYT

 

ISO 14644-1:2015 (Clean Room Class D) cấp độ 6

 

 

 

Sản Phẩm Tiêu Chuẩn Châu Âu BS EN:14683;2019